Expressive Combination

coffee_daisy

Advertisements

Lipas Oras

images_q_tbn_and9_gc_sei5_qvs_vi_f6_mmn_f_b2_eat_in_dr_ds

Anong oras na?
Tila umaga na.
Nakikita ko ang langit
Napakaganda at kulay bughaw
Bukas ang TV pero tila ikaw
Ang nakikita ko

Bumangon ako’t naghanda ng kape
Sinubukan kong magbasa ng konti
Pero manipis lang ang kwento
Nagpasalamat sa Amang nasa itaas
At wala ka para makita ako
Sa sitwasyon ko

Nagpapalipas ng oras
Habang pinagmamasdan
Ang paglubog ng araw
Nanliliit. Nakatingin sa dingding
Umaasang iniisip mo rin
At nangungulilila din

Hanggang sa maidlip sa himig
ng kantang “Luha ng Payaso”
Isang panalangin na naglahong
Parang bulag,  sinubukang
Tumawag,  Pero di alam
ang sasabihin

Nag iwan ng isang halik
Sa answering machine
Nagsusumamo ng tulong
Kung meron isang nilalang
Upang ako’y gisingin
Mula sa panaginip na ito

Laging pinaalalahanan
ng mga kaibigan
“Tuloy lang ang buhay
at siguradong ang lahat ay
matatapos din”

Itong mapag larong pag-ibig
inisip mong mananaig
Kaipala’y magiging
talunan din

Sa Pagtaas ng Tubig

homemar

Kung masidhi
ang pangangailangan
ng tubig
manalangin ka ng ulan
Kung sa tuwina'y
malamig sa paggising
gumawa ka ng apoy

Kung gusto mo ng puno
tungo sa langit
magtanim ka ng buto
at hayaang tumubo

Kung kailangan mong maniwala
Sa galaw ng pag taas ng tubig
Sa kinang ng liwanag ng buwan

Sa saliw ng tunog ng ulan
Sa tamis ng halimuyak ng hamog
Sa pag lalakad kong mag-isa
habang iniisip ang tungkol

sa akin at sa iyo
Napagtanto kong 
Ang pag-ibig ay kailanman 
di magiging madali

 Anumang subok ang gawin
upang mapagtakpan
ang pighati at pawiin 
ang daloy ng luha 
sa mga mata

 Kung kailangan mo ang sinuman
Sana malapit lang sa iyong likuran
Upang madaling maibalot
ang mga braso (ko)
sa iyong mundo