Lupang Sinilangan

giphy

Oh lupang sinilangan
angkin mong likas na yaman
taglay mong likas na kagandagan

inspirasyon naming lahat
sadyang tinitingala ang iyong
kariktan, malaparaiso mong

kagubatan, malaporselanang
dalampasigan, karagatang
kulay asul, mga tanawing

sadyang kamangha-mangha't
kabigha-bighani, inaasam-asam
naming lahat na mabigyan

ng kaganapan ang aming
mga pangarap na masulayapan
man lang ang lahat ng iyon
bago pa man kami pumanaw...
Advertisements