Monthly Archives: March 2016

In the Arms of Morpheus

Image | Posted on by | Leave a comment

Like a Bee in a Bottle

Image | Posted on by | Leave a comment
Link | Posted on by | Leave a comment

Whimsy

03.19.16 Whimsy Cunning, quick-witted Driving,  thrusting, liberating Souls connection, awakening the self Effectuating, heeding, heading Staunch, steadfast Realism [12.06.15]

Posted in Diamante, ManilaTonight, PoetrySoup, Reverie | Leave a comment

Angel’s Passion

Image | Posted on by | Leave a comment

The Unwavering Sentinel

Image | Posted on by | Leave a comment

Mga Litrato

Pagtangi panatilihin sa pamamagitan Ng mga litrato na magsisilbing alaala At kailanman hindi ipipikit ang mga mata Upang ang puso’y hindi kailanman magiging sawi, bagkus, patatatagin pa ito ng panahon Itago mo ako sa bulsa ng iyong sirang maong na … Continue reading

Posted in free verse, ManilaTonight, Reverie, Song Poetry, Tagalog poem | Leave a comment

Animo’y Nasa Bukirin

animo’y nasa bukirin habang dinig ang himig na tila sing harot ng isang binibining mayumi ito ang tipo ng tugtog na dumidikta sa kamalayan ng isang tulad kong walang magawa kundi ang managinip sa gitna ng magulong siyudad siyudad na … Continue reading

Posted in free verse, ManilaTonight, Society, Tagalog poem | Leave a comment