In the Arms of Morpheus

771764-poemid-fbc211d7-2367-4cd0-bbdb-dc2d4ce66c13

Advertisements

Mga Litrato

bampw-black-and-white-camera-memories-photo-favim-com-406720

Pagtangi panatilihin sa pamamagitan
Ng mga litrato na magsisilbing alaala
At kailanman hindi ipipikit ang mga mata
Upang ang puso’y hindi kailanman
magiging sawi, bagkus, patatatagin
pa ito ng panahon

Itago mo ako sa bulsa ng iyong
sirang maong na pantalon
At ilapit mo ako hanggang
Sa magtagpo ang ating mga mata
At sa pagbabalik ko, hindi ka na
mapag-iisa

© 2016 Moon Flower

Animo’y Nasa Bukirin

8kdnmj

animo’y nasa bukirin
habang dinig ang himig
na tila sing harot ng
isang binibining mayumi
ito ang tipo ng tugtog
na dumidikta sa kamalayan
ng isang tulad kong walang
magawa kundi ang managinip
sa gitna ng magulong siyudad
siyudad na kung saan
pinamumugaran ng makabago
di lang ng nilalang kundi ng
material na mga bagay
mga bagay na nagpapabulag
at naglalarawan lamang ng
kahinaan bilang mortal na nilalang
© 2016 Moon Flower