Whimsy

whimsyartpoetry

03.19.16

Whimsy
Cunning, quick-witted
Driving,  thrusting, liberating
Souls connection, awakening the self
Effectuating, heeding, heading
Staunch, steadfast
Realism
[12.06.15]
Advertisements

Mga Litrato

bampw-black-and-white-camera-memories-photo-favim-com-406720

Pagtangi panatilihin sa pamamagitan
Ng mga litrato na magsisilbing alaala
At kailanman hindi ipipikit ang mga mata
Upang ang puso’y hindi kailanman
magiging sawi, bagkus, patatatagin
pa ito ng panahon

Itago mo ako sa bulsa ng iyong
sirang maong na pantalon
At ilapit mo ako hanggang
Sa magtagpo ang ating mga mata
At sa pagbabalik ko, hindi ka na
mapag-iisa

© 2016 Moon Flower