Who Knows?

42fba878-b8b5-4c65-98d5-4994b1abbe85

Advertisements

Lupang Sinilangan

giphy

Oh lupang sinilangan
angkin mong likas na yaman
taglay mong likas na kagandagan

inspirasyon naming lahat
sadyang tinitingala ang iyong
kariktan, malaparaiso mong

kagubatan, malaporselanang
dalampasigan, karagatang
kulay asul, mga tanawing

sadyang kamangha-mangha't
kabigha-bighani, inaasam-asam
naming lahat na mabigyan

ng kaganapan ang aming
mga pangarap na masulayapan
man lang ang lahat ng iyon
bago pa man kami pumanaw...

Oras

hourglass-4

Ito ang di ko maubos maisip
Ang bilis mo umusa
Na halos di namamalayan
Di ka rin kayang pigilan
At lalong di ka rin kayang balikan
Ito ang misteryo na bumabalot saiyo
Paano ka kaya naimbento?

Copyright © Moon Flower | Year Posted 2016

 

Bafflement

pale-peach-rose-meaning-040813

The roses will be fazed
 From any drifter’s attempt
 To touch even a single splint
 Might kill them anytime soon

Wouldn’t you tend them softly
 By nurturing them everyday
 A secret promise to mystery
 Might unveil anytime soon

March 10, 2015

© 2015 Moon Flower. All Rights Reserved